banner

Thuiszorg La Santé B.V.

Tel: phoneicon (06) 33 94 03 08

E-mail:
emailicon info@thuiszorglasante.nl

Welkom bij Thuiszorg La Santé

Ziek zijn kan je plotseling worden. Je wordt behandelt bij een zorgverlener voor herstel. Maar dat is nog niet alles want het moet thuis ook goed gaan, alles moet door kunnen gaan.

Zorg krijgen wordt dan een noodzaak, of het om verpleging gaat, begeleiding, persoonlijke verzorging of huishoudelijke verzorging, het moet allemaal direct gebeuren, daarom is het goed om daar nu al eens bij stil te staan. In Nederland wordt de zorgverlening minder flexibel en persoonlijk juist door de steeds verdergaande schaalvergroting. Zorg moet een keuze blijven.

Bent u op zoek naar verpleging, persoonlijke verzorging begeleiding of huishoudelijke ondersteuning?
Thuiszorg La Santé biedt hier dagelijks kwaliteit in en komt op vooraf afgesproken tijden en levert de zorg die het best bij uw manier van leven past.

Wij zetten voor u op een rij de voordelen van Thuiszorg La Santé:

  • Mogelijkheid om zorg te krijgen op wisselende en ongebruikelijketijdstippen en/of op meerdere locaties.
  • Wij kunnen zorg bieden die vooraf moeilijk in te plannen is, als u bijvoorbeeld deze nodig heeft telkens op verschillende tijden en/of op korte momenten op de dag en/of afroep.
  • Wij zijn 24-uur per dag direct beschikbaar op afroep.
  • Wij bieden de mogelijkheid voor vaste zorgverleners als u bijvoorbeeld specifieke zorgverlening heeft of in verband met gebruik van eigen hulpmiddelen.
  • Iedereen is welkom, ongeacht ras geloof of geaardheid. Onze medewerkers zijn geselecteerd op vriendelijkheid en tolerantie.
  • Wij kunnen ook specifieke zorg bieden voor mensen met een islamitische of een arabische achtergrond.